Sprawy tzw. frankowe, o zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, roszczenia z tytułu tzw. polisolokat.