Reprezentacja podmiotów w postępowaniach sądowych (sprawy spadkowe, rodzinne, z prawa rzeczowego).