Obsługa podmiotów gospodarczych (prawo gospodarcze i cywilne)

Świadczenie pomocy prawnej dla branży hazardowej (tzw. prawo hazardowe)

Uzyskiwanie odszkodowań

Reprezentacja podmiotów w postępowaniach sądowych (sprawy spadkowe, rodzinne, z prawa rzeczowego).

Obsługa prawna podmiotów w procesie inwestycyjnym (prawo budowlane)

Obsługa prawna w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Likwidacja podmiotów gospodarczych-prawo upadłościowe i proces likwidacji

Obrona w procesach karnych, karno-skarbowych i wykroczeniowych. Reprezentacja innych stron w tych postępowaniach. Oskarżenia prywatne.

Zamówienia publiczne

Pomoc prawna świadczona na rzecz pracowników i pracodawców (Prawo Pracy)

Prawo własności przemysłowej/Prawa Autorskie/Ochrona Dóbr Osobistych

Sprawy tzw. frankowe, o zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, roszczenia z tytułu tzw. polisolokat.

Nieuczciwa konkurencja/Prawo Internetu

Prawo podatkowe