Zakaz konkurencji, obowiązki i uprawnienia pracownika.