Czy istnieją normy prawne zakazujące udzielania kredytu w złotym polskim, przy zastosowaniu oprocentowania wynikającego ze stopy LIBOR? (problemy praktyczne tzw. spraw frankowych)