Czy istnieją normy prawne zakazujące udzielania kredytu w złotym polskim, przy zastosowaniu oprocentowania wynikającego ze stopy LIBOR? (problemy praktyczne tzw. spraw frankowych)

Czy istnieją normy prawne zakazujące udzielania kredytu w złotym polskim, przy zastosowaniu oprocentowania wynikającego ze stopy LIBOR? (problemy praktyczne tzw. spraw frankowych)

Na powyższe pytanie należy udzielić negatywnej odpowiedzi.

W prowadzonych przez kancelarię procesach sądowych przeciwko bankom, pełnomocnicy banków podnoszą, iż nie można zastosować stopy LIBOR przy udzieleniu kredytu w polskim złoty. Jednak moim zdaniem takie rozumowanie jest nieprawidłowe. Już przed wydaniem październikowego wyroku TSUE, sądy powszechne orzekały, iż nie dostrzegają norm bezwzględnie zakazujących udzielania kredytu w złotym polskim i przy zastosowaniu oprocentowania wynikającego ze stopy LIBOR, co istotne – norm wiążących kredytobiorców. Nie może przy tym uchodzić uwadze to, iż żadna z norm prawnych nie określa jak ma być kształtowane oprocentowanie kredytu, które generuje zysk banku. Stopa LIBOR nie ma charakteru prawnego, a ekonomiczny (tak. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 września 2019 roku).

W związku z powyższym, należy uznać, iż sądy nie mają przeszkód prawnych do orzekania, iż kredyty walutowe powinny być “odfrankowione” i połączone ze stopą LIBOR.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z kancelarią,

Z wyrazami szacunku

Marcin Stępień

(adwokat)