201809.27
0
0

Jednolita linia orzecznicza sądów powszechnych w sprawie zwrotu składek płaconych na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

by in Blog

Wydaje się, iż sądy powszechne przyjęły jednolitą linię orzeczniczą w zakresie możliwości żądania zwrotu składek zapłaconych na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, szczególnie przy kredytach udzielanych w latach 2008-2009. Wygląda na to, iż jest to ugruntowane orzecznictwo, które nie powinno ulec zmianie.

201606.06
Off
1

W jakim terminie przedawniają się roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie?

by in Blog

Lex  generalis przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody (uzyskanie odszkodowania) wyrządzonej czynem  niedozwolonym znajdujemy w art. 117 i następnych k.c. Artkuł 442¹ k.c. stanowi lex specialis omawianego zagadnienia i w swojej treści zawiera istotne modyfikacje dotyczące początku biegu oraz sposobu liczenia terminu przedawnienia. Omówienie ogólnych zasad przedmiotowej problematyki z art. 117 i następnych k.c. byłoby niezwykle…

201512.07
Off
0

Od kogą żądać odszkodowania w przypadku wypadku samochodowego spowodowanego przez nieznanego sprawcę?

by in Blog

Od kogą żądać odszkodowania w przypadku wypadku samochodowego spowodowanego przez nieznanego sprawcę? W sytuacji gdy doszło do wypadku komunikacyjnego, a sprawca wypadku jest nieznany, osoba poszkodowana, co do zasady może dochodzić odszkodowania od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zakres odpowiedzialności będzie zależał od rodzaju szkody tzn. czy jest to szkoda na osobie czy szkoda w mieniu. Zgodnie…

201512.07
Off
0

Czy zakład ubezpieczeniowy może przy likwidacji szkody komunikacyjnej z polisy OC sprawcy obniżyć odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu poprzez dokonanie tzw. amortyzacji (ubytku wartość cenowej) części zamiennej ?

by in Blog

Czy zakład ubezpieczeniowy może przy likwidacji szkody komunikacyjnej z polisy OC sprawcy obniżyć odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu poprzez dokonanie tzw. amortyzacji (ubytku wartość cenowej) części zamiennej ? Co do zasady obniżenie odszkodowania przez zakład ubezpieczeniowy przy likwidacji szkody komunikacyjnej z polisy OC sprawcy za uszkodzenie pojazdu poprzez dokonanie tzw. amortyzacji (ubytku wartości cenowej) części zamiennych…

201505.12
Off
0

Odpowiedzialność cywilna członków zarządu przewidziana przez art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych

by in Blog

Za działalność spółki z ograniczona odpowiedzialnością odpowiada co do zasady spółka kapitałowa swoim majątkiem. Jeżeli jednak okaże się, że egzekucja skierowana do spółki jest bezskuteczna to za zobowiązania spółki odpowiadają także członkowie zarządu. Oznacza to, iż za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiadają jej wspólnicy. Odpowiedzialność tych ostatnich jest ograniczona jedynie do wniesionego przez…