201606.06
Off
1

W jakim terminie przedawniają się roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie?

by in Blog

Lex  generalis przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody (uzyskanie odszkodowania) wyrządzonej czynem  niedozwolonym znajdujemy w art. 117 i następnych k.c. Artkuł 442¹ k.c. stanowi lex specialis omawianego zagadnienia i w swojej treści zawiera istotne modyfikacje dotyczące początku biegu oraz sposobu liczenia terminu przedawnienia. Omówienie ogólnych zasad przedmiotowej problematyki z art. 117 i następnych k.c. byłoby niezwykle…