201512.07
Off
0

Od kogą żądać odszkodowania w przypadku wypadku samochodowego spowodowanego przez nieznanego sprawcę?

by in Blog

Od kogą żądać odszkodowania w przypadku wypadku samochodowego spowodowanego przez nieznanego sprawcę? W sytuacji gdy doszło do wypadku komunikacyjnego, a sprawca wypadku jest nieznany, osoba poszkodowana, co do zasady może dochodzić odszkodowania od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zakres odpowiedzialności będzie zależał od rodzaju szkody tzn. czy jest to szkoda na osobie czy szkoda w mieniu. Zgodnie…

201512.07
Off
0

Czy zakład ubezpieczeniowy może przy likwidacji szkody komunikacyjnej z polisy OC sprawcy obniżyć odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu poprzez dokonanie tzw. amortyzacji (ubytku wartość cenowej) części zamiennej ?

by in Blog

Czy zakład ubezpieczeniowy może przy likwidacji szkody komunikacyjnej z polisy OC sprawcy obniżyć odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu poprzez dokonanie tzw. amortyzacji (ubytku wartość cenowej) części zamiennej ? Co do zasady obniżenie odszkodowania przez zakład ubezpieczeniowy przy likwidacji szkody komunikacyjnej z polisy OC sprawcy za uszkodzenie pojazdu poprzez dokonanie tzw. amortyzacji (ubytku wartości cenowej) części zamiennych…