201505.12
Off
0

Odpowiedzialność cywilna członków zarządu przewidziana przez art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych

by in Blog

Za działalność spółki z ograniczona odpowiedzialnością odpowiada co do zasady spółka kapitałowa swoim majątkiem. Jeżeli jednak okaże się, że egzekucja skierowana do spółki jest bezskuteczna to za zobowiązania spółki odpowiadają także członkowie zarządu. Oznacza to, iż za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiadają jej wspólnicy. Odpowiedzialność tych ostatnich jest ograniczona jedynie do wniesionego przez…